Korzyści płynące z instalacji gazowej

Tabelka zawiera korzyści uzyskiwane
przy danym przebiegu i ilości spalonej benzyny.

Obecna cena benzyny:4.70 zł
Obecna cena gazu:2.15 zł

Kilometry Litry
6 8 10 12 15 18
10 000 1.272 1.696 2.120 2.544 3.180 3.816
25 000 3.180 4.240 5.300 6.360 7.950 9.540
50 000 6.360 8.480 10.600 12.720 15.900 19.080
100 000 12.720 16.960 21.200 25.440 31.800 38.160